Üsküdar Çarşı Kara Davut Camii
Kara Davut Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Hakimiyet-i Milliye Caddesine cepheli olarak inşa edilmiştir. Camiye ait kitabe günümüze gelememiştir. Bundan dolayı yapının kesin inşa tarihi belli değildir. Yapı kesme taş ve tuğla malzemelerden meydana gelen Almaşık tarz ta inşa edilmiştir. Yapı merkezi kubbeli ve kare formdadır. Kubbe sekizgen kasnağa oturan bir yapıdır. Yapının kuzey yönüne ek bir kısım daha sonra inşa edilmiştir. Sonradan yapılan kısım moloz taştan almaşıktır. 1958 tarihinden evvel camiye bu caddeye açılan avlu kapısından girilirdi. 1958 yılındaki yıkımlar sırasında bu alanlar istimlak edilmiştir. Sağ tarafta, ulu bir çitlenbik ağacı altında Alemdar Ahmet Baba'nın 1680 tarihli kabri vardır. Kapının sol tarafında ise, camiin akarı olduğunu tahmin ettiğim tonoz damlı dükkanlar bulunuyordu. Avlunun diğer kapısı Büyük Hamam Sokağı'na açılıyordu. Bu kapının yanında, bugün yerinde bir çini imalathanesi bulunan fevkani, Türk Ahmet Paşa'nın Mektebi vardı. Ahmet Paşa, 1716'da Varadin muharebesinde şehit olmuştur. Camiin önünde baklava başlıklı sekiz mermer sütunlu bir revak vardır. Bu revak üzeri kubbeli değildir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar