Üsküdar Çarşı Selman Ağa Camii
Selman Ağa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Çarşı Selmanı Pak Caddesi ile Hakimiyet-i Milliye Caddesi'nin kesiştiği yapı adasında 1500 tarihleri civarında inşa edilmiştir. Cami sağ köşesindedir. Cami alanına ufak bir avludan girilir. Yapı dikdörtgen planlıdır. Yapı kesme taş ve tuğla beraber olarak kullanıldığı almaşık şekilde inşa edilmiştir. Yapının minaresi girişin sağındadır. Minare tuğladan inşa edilmiş olup şerefesi de tuğladandır. Minare külahı kurşun kaplamalıdır. Selman-ı Pak Caddesi'ne açılan ve 1965 tarihinde yaptırılan kesme taş kemerli avlu kapısının sağ tarafında üç yüzlü meşhur Horhor Çeşmesi ve cami banisi olan Selman Ağa'nın 1508 tarihli kabri bulunmaktadır. Selman Ağa, Babüssaade Ağası olup, Sultan II. Beyazıt'in fermanı ile idam edilmiştir. Kare planlı mabet alt üst pencerelerden ışık alır. Üsttekiler vitraylıdır. Ahşap çatısının üzeri kurşun kaplıdır. Sağ taraftaki minarenin kaidesi kesme taş olup üst kısmı ince tuğladandır. Son tamirde onarılmıştır. Selman Ağa'nın kabri önünde caddeye bakan bir vardır. Caddeye Selman-ı Pak denmesi, Selman Ağa'nın isminden dolayıdır. Ağa'nın İstanbul'da, Kazancılar'da Ali Paşa Camii civarında bir 'mekteb-i ali'si vardı. Cami 1895 tarihinde, Galip Paşa'nın Evkaf Nezareti döneminde tamir edilmiştir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar