Üsküdar Çavuşbaşı Fenai Ali Efendi Camii
Fenai Ali Efendi Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Çavuşbaşı mahallesinde eski adı Toprak Sokak yeni ismi Boy Beyi Sokağı olan yol üzerinde 1714 tarihinde inşa edilmiştir. Caminin karşısında Taş Mektep ismiyle de bilinen Çavuşbaşı sıbyan mektebi bulunmaktadır. Hadika'da şu bilgi bulunmaktadır: "Banisi, Kütahyalı Esseyyit Ali Efendi'dir. Üsküdar'da adaşı olan Selami Ali Efendi'den nispet aldıktan sonra Manisa'ya giderek o beldede oturmak kastıyla bir cami ve bir tekke ve bir kuyu kazdırmıştır ki, hala Şeyh Kuyusu derler. Şeyhi Selami Ali Efendi, 1692 tarihinde vefat eyledikte Kütahyalı Şeyh Ali Efendi, Üsküdar'a gelip Şeyhinin eser-i hayrından olan Selami Tekkesi'ne şeyh oldu. Bir müddet sonra bu tekkeyi yine tarikatından bir kimseye bırakarak Çavuşbaşı Mektebi karşısındaki bu camii inşa etmekle yeni bir Celveti Dergahı kurmuştur. Yapılış tarihi 1714 senesidir." İlk olarak kendileri bu yeni dergaha postnişin olmuş ve 32 sene kadar irşat mevkiinde kaldıktan sonra vefat ederek mescit avlusunda bulunan hususi türbesine defnolunmuştu.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar