Üsküdar Çavuşbaşı Feridun Paşa Camii
Feridun Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Çavuşbaşı mahallesinde eski adı Toprak Sokak yeni ismi Boy Beyi Sokağa cepheli ve Taş Mektep ismiyle de bilinen Çavuşbaşı Mektebi karşısındadır. Cami 1714 tarihinde kagir olarak inşa edilmiştir. Hadika'da şu bilgi bulunmaktadır: "Banisi, Kütahyalı Es-seyyit Ali Efendi'dir. Üsküdar'da namdaşları olan Selami Ali Efendi'den nispet aldıktan sonra Manisa'ya giderek o beldede oturmak kastıyla bir cami ve bir tekke ve bir kuyu kazdırmıştır ki, hala Şeyh Kuyusu derler. Şeyhi Selami Ali Efendi, 1692 tarihinde vefat eyledikte Kütahyalı Şeyh Ali Efendi, Üsküdar'a gelip Şeyhinin eseri hayrından olan Selami Tekkesi'ne şeyh oldu. Bir müddet sonra bu tekkeyi yine tarikatından bir kimseye bırakarak Çavuşbaşı Mektebi karşısındaki bu cami-i şerifi bina ve birkaç hücreler dahi inşa etmekle yeni bir celveti dergahı kurmuştur. Yapılış tarihi 1714 senesidir." İlk olarak kendileri bu yeni dergaha postnişin olmuş ve 32 sene kadar irşat mevkiinde kaldıktan sonra vefat ederek mescit avlusunda bulunan hususi türbesine defi n olunmuştu.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar