Üsküdar Çavusbaşı Murat Reis Camii
Murat Reis Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Çavuşbaşı mahallesi Çinili caddesi üzerinde 1607 tarihinde Murat Reis tarafından inşa edilmiştir. Banisi, Kanuni Sultan Süleyman'ın deniz ümerasından Murat Reis olup 1609 tarihinde vefat etmiş ve Rodos Adası'ndaki türbesine gömülmüştür. Murat Reis'in başka hayratı da vardır. 1609'da vefat ettiğine göre, mescidi bu tarihten evvel yaptırmıştır. Murat Reis, Sultan Süleyman devrinde Mısır Kaptanlığı'ndan azlolunan Piri Reis'in yerine Mısır Kaptanlığı'na atanmış ve Piri Reis'in Basra'da bırakmış olduğu Osmanlı Donanmasını Süveyş'e getirmeğe memur olmuştur. Uzun süre kullanılan cami zaman içinde yenilenmeyince 1973 tarihine kadar harap durumda gelmiştir. Bir kaç duvar bakiyesi ile minaresinin kaidesi kalmıştı. Halk tarafından yeniden inşa edilmiştir. Yapı kesme taş olarak yaptırılmıştır. Kagir bir binadır. Buna karşı çatısı ahşaptır. Çatısı kiremit kaplamadır. Caminin minaresi sağ taraftadır. Mescit orijinal Mimari özelliğini kaybetmiş durumdadır.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar