Üsküdar Çengelköy Hacı Ömer Camii
Hacı Ömer Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Çengelköy sahilinde Kaptan-ı Derya Seyyit Ali Paşa caddesi ile Görgeç sokağın kesiştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Caminin banisi Hacı Ömer Efendi’dir. Hacı Ömer Efendi’nin mezarı da caminin haziresindedir. Caminin kitabesi yoktur. Kitabesi olmadığı için yapının kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Cami kagir olarak inşa edilmiştir. Yapının planı dikdörtgen formundadır. Caminin çatısı ahşap olup çatı kiremitle kaplanmıştır. Şair Sadi'nin hazırladığı kitabenin son mısrasından 1894 tarihinde yenilendiği anlaşılmaktadır.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar