Üsküdar Çengelköy Hamdullah Paşa Camii
Hamdullah Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Çengelköy sahilinde Çınarlı mevkiinde 1820 tarihlerinde Kaptanı Derya Abdullah Ağa tarafından inşa edilmiştir. Abdullah Ağa Çengelköy’de kayıkçılık yapan Safranbolulu Kürekçi Ali’nin oğludur. Baba mesleğine devam etmiş ve sonunda saray saltanat kayığına kürekçi olarak alınmıştır. Saraydaki çalışmalarından dolayı Sultan II.Mahmut döneminde Bostancıbaşı olmuştur.1815 tarihinde azledilmiştir.Abdullah Ağada Çengelköy’deki evine çekilmiştir.Bir yıl sonra Padişah tarafından affedilip tekrar kendisine görev verilmiştir.Bu defa silahtar ağası, imrahor, vezir kaptanıderya ve sonunda Sadrazam olmuştur.Ama en uzun süre Bostancıbaşılık yaptığı için bu görevi ile meşhur olmuştur.

Bostancıbaşı’lık İstanbul’un asayişi ile ilgili olup o dönemde önemli bir görevdi. Bostancıbaşı’lık Osmanlı devlet düzeninde özel önem arz ederdi. Göreve getirilmeleri veya azledilmeleri bizzat padişah tarafından yapılırdı. Sadrazamın bile Bostancıbaşı’na emir vermesi usulden değildir. Abdullah Ağa Kaptanıderya olduğu dönemde yalısının yanına asırlık çınar ağaçları altına bir camii yaptırdı. Bu camii bugün Hamdullah Ağa Camii ismiyle anılır. Cami kagir bir yapıdır. Tek katlıdır. Dikdörtgen bir planı vardır. Çatısı ahşap ve kiremit kaplıdır.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar