Üsküdar Cennet Efendi Türbesi
Cennet Efendi Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Gülfem Hatun Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Efendi Sokakta inşa edilmiştir. Asıl türbe binasının yanarak yok olmuştur. Daha sonra çevresi beton duvarla çevrilmiş bir hazire şeklini almıştır. Ahşap olan asıl türbe yapısının orijinal şekline uygun olarak restore edilmesi gerekmektedir. Orijinal kitabesi halen mevcuttur. Türbe, Aziz Mahmut Efendi Sokağı üzerinde ve Hüdayi Külliyesi'nin karşısındadır. Ahşap olan bu türbe sonradan yanmıştır. Sokağa bakan cephesinde beş adet yuvarlak kemerli büyük penceresi vardı. Kapı üzerinde talik yazı ile yazılmış, Mehmet Mısri imzalı, sekiz mısralı mermer bir kitabe vardır. Sandukaların sol tarafındaki ahşap bir merdivenden türbedar odasına çıkılırdı. Burasının, cennet efendi zamanında zaviye olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Türbe, ortadan iki kısma ayrılmıştır. Ortadaki kapıdan ikinci kısma geçilmekte idi. Kapının iki yanında ikişer pencere vardı. Burası Cennet Efendi Türbesi'dir. İçinde yedi adet sanduka mevcuttur. Beş tanesinin levhaları Şeyh Gülşen Efendi zamanında 1920’li yıllarda Kısıklı Camii imamı Osman Efendi tarafından yazılmıştır. Ahşap türbe binasının yanmasından sonra türbe sınırları beton duvarlarla çevrilmiştir. Mezarlar yine beton malzeme ile sınırlandırılmıştır. Kapı kitabesi dışında yapının özgün elemanları yok olmuştur.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar