Üsküdar Doğancılar Hacı Ahmet Doğancı Türbesi
Hacı Ahmet Doğancı Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Doğancılar Mahallesi’nde 1584 tarihinde Ahmet Paşa tarafından inşa edilmiştir. Mimar Sinan’ın eseridir. Türbenin Şemsi Paşa tarafından kaleme alınan 1584 tarihli kitabesine göre Ahmet Paşa’nın sağlığında inşa edilmiştir. Yapı sekizgen bir planla inşa edilmiştir. Kapı tarafındaki revak cephesi dışındaki diğer yedi cephesi birbirinin aynı olmak üzere, klasik üslupta teşkilatlandırılmış olan türbe kesme taştan inşa edilmiştir. Duvarlarda yer yer eski kalem işleri mevcuttur. Güzel işçilikli iki mermer sanduka ve iki ahşap sandukanın levhaları bugün kayıptır. Kapısının kemeri beyaz ve kırmızı mermerle örülmüştür. Kitabeden türbenin 1584 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Türbenin içinde ikisi erkek, ikisi kadın dört kabir vardır. Yedi cephesinde iki katlı pencereler ile türbede aydınlık sağlanmıştır. Diğer cephesinde basık kemerli kapı yer alır. Dört mısralık mermer kapı kitabesi giriş kapısı üzerinde yer alır. Bu türbeye giriş cephesinden bitişik ikinci bir türbe daha vardır. Yıllar önce yapılan bir tamiratta Adliye Nazırı Hüseyin Rıza Paşa'ya ait 1892 tarihli bu türbe tamir edilmeyip yıktırılmıştır. Bu ikinci türbe kare kesitli altı mermer sütun üzerine oturan kubbeli bir yapı idi.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar