Üsküdar Doğancılar Mevlevihane Camii
Üsküdar Mevlevihanesi Camii, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar İmrahor Mahallesi Doğancılar Caddesi ile Tulumbacılar Sokağı'nın kesiştiği yapı adasında 1790 tarihinde kurulmuştur. Üsküdar Mevlevihanesi, Galata Mevlevihanesi şeyhi Sultanzade Numan Halil Dede tarafından kurulmuştur. Numan Bey, Yeğen Ali Paşa'nın oğlu olup Hüseyin Necip Bey isminde bir de kardeşi vardır. Ali Paşa, kasap başılıktan Silahtar olmuş ve sonra sıra ile Erzurum, Konya, İnebahtı, Tırhala, Aydın ve Cidde valiliklerinde bulunduktan sonra Haziran 1784 tarihinde vefat etmiştir. Numan Halil Bey, 1787'de dünya nimetlerinden vazgeçerek Konya'ya çekilmiş ve Mevlana Dergahı'nda çile çıkardıktan sonra mevlevi olmuştur. Galata Mevlevihanesi meşihatinde bulunan Bakkalzade Konyalı Ali Dede'nin vefatından sonra 24 Kasım 1786 tarihinde bu mevlevihaneye şeyh olmuştu. Numan Bey'in, üç yıl sonra meşihati referans olunmuş ve 1790'da Üsküdar'daki evini tadil ederek bugünkü mevlevihaneyi kurmuştur. Kendisi sekiz yıla yakın bir zaman şeyhlik yaptıktan sonra 3 Ocak 1799 tarihinde vefat etmiş ve semahanenin altında bulunan Dedegan Türbesi'ne gömülmüştür. Meşhur Ahmed Vesim Paşa da bu türbede gömülüdür. Üsküdar Mevlevihanesi’nin en son Şeyhi Ahmet Remzi Akyürek merhumdu. Mevlevihane Semahaneden ayrı bir şeyh evi ve dedegan için hücrelerin olduğu meşrutadan meydana gelmiştir. Şadırvanı sonradan ilavedir. Havuzu ve haziresi orjinaldir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar