Üsküdar Doğancılar Nasuhi Mehmet Camii
Nasuhi Mehmet Efendi Dergahı Camisi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Doğancılar Mahallesinde Tunusbağı Caddesine cepheli olarak 1684 tarihinde inşa edilmiştir. Dergah, cami, türbesi ve hazire Doğancılar Parkı ile karşılıklıdır. İstanbul'un hemen bütün tekkeleri gibi, bir çıkmaz sokak üzerinde inşa edilmiştir. Camiin avlusu gibi olan bu sokağın, sağ başında büyük hazneli Sadrazam Hasan Paşa Çeşmesi, sol tarafta ve yüksek bir set üzerinde camiin haziresi bulunmaktadır. Hazire ile mabet arasında Nasuhi Mehmet Efendi'nin türbesi yer almıştır. Tekkenin semahanesi olan cami ve müştemilatı, ahşap olarak, Sultan IV. Mehmet'in kızı Hatice Sultan'ın eşi, Damat veya Enişte sıfatları ile anılan Moralı Sadrazam Hasan Paşa tarafından 1684 tarihinde, kendisine büyük saygı duyduğu, Şeyh Nasuhi Mehmet Efendi için yaptırılmıştır. Hasan Paşa, Rakka Valiliği sırasında 1713 tarihinde orada vefat etmiştir. Hatice Sultan'ın bu tekkeye ait vakfı vardı. Bu "vakıftan 17 cihetin iradatı olan günlük 159 akçenin Şeyh Mehmet Fazlullah Efendi'ye verildiği"ni Mart 1805 tarihli bir inha'dan öğreniyoruz. 1760 tarihli Sultan III. Mustafa vakfından da tekkenin vakfına 300 kuruş zam edilmiştir. Ayvansarayi, Vefeyat'ında, "Esir İsmail Paşa, Nasuhi Efendi Tekkesi minaresi tamire muhtaç olduğundan yeniden bina ve ihya eylemiştir" dediğine ve İsmail Paşa da 1702 tarihinde vefat ettiğine göre, minareyi en erken1691 tarihlerinde yaptırmış olmalıdır. Esir ve Çelebi lakabı ile bilinen İsmail Paşa, bu tarihte İstanbul kaymakamı idi. Hasan Paşa'nın vefatından sonra, terekesini İstanbul'a, eşi Hatice Sultan'a getiren gemi Venedikliler tarafından zapt edilince Osmanlı İmparatorluğu harp ilan etmişti.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar