Üsküdar Doğancılar Süleyman Paşa Camii
Şehit Süleyman Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Doğancılar Halk Caddesi ile Viransaray Sokağı'nın kesiştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Hemen arkasında Süleyman Paşa'nın büyük muhteşem sarayı, yukarıda adı geçen yolların köşesinde sıbyan mektebi ve çeşmesi bulunuyordu. Halk Caddesinden merdivenle camiin küçük avlusuna çıkılır. Kare planlı cami kesme taştan yapılmıştır. Çatısı ahşap iken sonradan betona dönüştürülmüştür. Dört ahşap sütunun taşıdığı meşrutası son tamir sırasında kaldırılmıştır. Altında son cemaat yeri bulunuyordu. Burada iki mihrapçık vardı. Bunlar da, avludaki bilezikli kuyu gibi ortadan kaldırılmıştır. Son cemaat yerinin tavanı ağaç işlemeciliğin en güzel örneği idi. Kapısı mermer söveli ve kemerlidir. Hiç bir yerinde kitabesi yoktur. Kadınlar mahfili ahşap iken betona çevrilmiştir. Minber ve kürsüsü ahşaptır. Mihrabı mermer kaplıdır. Son tamir sırasında eski hususiyetlerini kaybetmiştir. Alt-üst pencerelerden ışık alır. Pencere söveleri kefeki taşından olup kirpi saçaklıdır. Sağ taraftaki minaresi tamamen kesme taştan yapılmıştır. Şerefesinin altı istalaktitlidir. 1894 senesindeki büyük depremde yıkıldığı söylenen minare, 1957 tarihlerinde halk tarafından cami ile beraber şimdiki şekliyle tamir edilmiştir. Camiin kıble ve sol tarafı mezarlıktır. Bakımsız olan bu hazirede birçok kabir taşı vardır. Bunlar arasında Şehit Süleyman Paşa ile Recep Paşa'nın da kabirleri bulunmaktadır. Viransaray Sokağı'nda, Sarı Süleyman Paşa'nın kabri önünde ve hazire duvarına bitişik bir çeşme vardır. Bu duvarın dış yüzünde bulunan ve Paşa'nın gömüldüğü yerin önüne isabet eden kısımdaki kitabe, tamir sırasında çeşme üzerine konmuştur. Bu çeşmenin çok büyük olan haznesi, 1970 senesine kadar az ileride ve yokuş olan sokağın ortalarında durmakta idi.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar