Üsküdar Fatma Hanım Sibyan Mektebi
Fatma Hanım Sıbyan Mektebi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Küçük Çamlıca Tepesi'nin güney eteklerinde ve 1891 yılında Şeyhülislam Bodrumi Ömer Lütfü Efendi tarafından yaptırılan camiin karşısındadır.  Yığma taştan yaptırılan kagir mektep yapısının çatısı ahşaptır. 1893 yılında Ömer Efendi'nin eşi, Fatma Hanım tarafından inşa ettirilmiştir. Yapıldığı tarihten 1925 yılına kadar okul olarak kullanılmış ve sonra yakındaki caminin meşruta haline getirilmiştir. Mektebin sağ tarafında ve Bodrumi Camii Sokağı üzerindeki bir maslağın cephesi üzerine mektebin on mısralı kitabesi yerleştirilmiştir.

Bu kitabe:

Hazreti Lütfi Efendi kim odur

Şeyhülislâm ol eb-i fazl ü kemal

Zevce-i ismetpenahı Fatıma

Hanım al saliha ve huri misal

Fi-sebilillah bu ziba mektebi

Eyledi inşa zehi Cennet misal

Padişahın ömrün efzun ide Hakk

Hacı Hanım da ola mesrur-i bal

Cevherin tarihi yazdım Re'feta

Dar-i feyz ü mekteb-i ziba vü al

Kitabe Şair Refet Efendi tarafından hazırlanmıştır. İbrahim Refet, 1834'de Diyarbakır'da doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra, Hamdi Paşa'ya intisap ederek İstanbul'a geldi. Paşa'nın Üsküdar'daki konağında hocalık etti. 1866'da Babı Ali Buhari hocalığına atandı. Üsküdar'da Valide-i Atik Camii Medresesi'nde ders verdi. 7 Eylül 1903'te vefat ederek Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.  Kabri, 1. Ada'da ve Vakanüvis Asım Efendi Sofasındadır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar