Üsküdar Fenayi Ali Efendi Türbesi
Fenayi Ali Efendi Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Çavuşbaşı Bozbeyi sokağa cepheli olarak 1745 tarihinde inşa edilmiştir. Üsküdar semtinde özelikle yaygın olan Celvetilik inanışının bir kolu olan Fenayilik tarikatın kurucusu olan Fenayi Ali Efendi’nin türbesidir. Dikdörtgen şeklindeki türbe sekiz köşelidir. Türbenin duvarları kagir olup çatısı ahşaptır. Tam kemer şeklindeki pencereleri kanatlı ve demir parmaklıdır. Türbenin özgün yapısı saçak silmesiyle son bulmaktadır. Türbe 1864 yılında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın kızı ve sadrazam Yusuf Kamil Paşa’nın eşi Zeynep Hanım tarafından bu tekkenin haziresine gömülen annesi Şemi Nur Hanım için bu tekke ihya edilmiştir. Şemi Nur Hanım’ın sandukasının bulunduğu parmaklıların altında yaldızlattığı için buraya yaldızlı tekke denilmektedir. Fenayi Ali Efendi’nin sandukasının başında bir levha bulunur. Bu levhanın baş kısmı yırtılmıştır. Bu hat sayısı ebcet hesabıyla 1745 yılını göstermektedir.

Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki 1711 tarihindeki Prut seferine katılan Şeyh Fenayi Ali Efendi Türbesi aleminde ‘’Lailahe illalah Muhammedur resülllah’’ yazılı bir sancağı beraberinde savaşa götürmüştür. Bu sancak türbede durmaktadır. Türbede 1651 tarihli bir çini bulunur. Bu çini üzerinde Kabe-i Muazzama resmi bulunmaktadır. Bu türbenin tavanında on kollu bir avize bulunmaktadır. Bu avize Zeynep Hanım tarafından hediye edilmiştir. Ayrıca türbede Feneyi Ali Efendi’nin kullandığı bir el değirmeni bulunmaktadır.

1990 yılında yenilenen türbede Mısırlı Mehmet Ali Paşazade Halim Paşa’nın kız kardeşi Vicdan Hanım, Halim Paşa’nın eşi Şemi Nur Hanım, Şirketi Hayriye Müdürlerinden Hüseyin haki Efendi, yine Şirketi Hayriye Müdürlerinden Hafız Mehmet Vehbi ve Sait Halim paşa’nın eşi Nazlı Hanım’ın kabirleri bulunmaktadır.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar