Üsküdar Fıstıkağacı Selami Ali Camii
Selami Ali Efendi Camii veya Kuruçeşme Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Selmanı Pak Caddesine cepheli olarak 1832 tarihinde inşa edilmiştir. Bu semte ismini veren 1832 tarihli Kuru Çeşme'nin içinde bulunduğu parkın karşısındadır. Burada ilk yapılan camiden hiçbir şey günümüze gelememiştir. Burası uzun yıllar boş bir arsa olarak kalmıştır. Selami Ali Efendi Camii, 1965 tarihinde, büyük mutasavvıf, Celvetiye Tarikatı'nın Selamiye kolunun kurucusu Şeyh Selami Ali Efendi'nin aziz hatırasını yad etmek için yaptırılmıştır. Bu arsanın hemen arkasında meşhur Beyleroğlu Tiyatrosu bulunuyordu. Yol haline gelen avlusuna dört yerden girilmektedir. Camii, üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taştan yapılmıştır. Günümüzde ise kesme taş görünümlü bir malzeme kullanılmıştır. Sağ tarafındaki minaresi kesme taş ile kaplanmıştır. Ön tarafı fevkani olan camiye iki kollu bir merdivenden çıkılarak girilir. Altı sütunun taşıdığı sivri kemerler üzerine oturtulmuş ve bir düz çatı ile örtülmüş olan son cemaat yerinin önünde ayrıca dört sütunlu bir revak daha vardır. Kemerli kapısından kare planlı camiye girilir. Camiin bu kapıdan başka, ayrıca iki yan galerilere açılan kapıları bulunmaktadır. Caminin tek merkezi kubbesi, sekiz yüzlü bir kasnak yardımıyla, sekiz sütun üzerindeki sivri kemerler üzerine oturtulmuştur. Kubbe eteğinde 20 penceresi vardır. Mabedin dört tarafını bir mahfil çevirmiştir. Bu mahfil ana duvarlar ile sütunlara bindirilmiştir. Ön tarafında korkuluk bulunmaktadır. Cami, alt üst pencerelerden ışık alır. Üsttekiler alçıdır. Mihrap ve minberi mermer kaplama olup alınlarına ayetler yazılmıştır. Mihrap dışa taşmalıdır. Mabedin kubbe basıncını azaltmak ve görünümüne haşmet vermek gerekçesiyle camiin iki yanına iki katlı dış yan galeriler yapılmıştır. Sekiz ince, zarif sütunlu üst galeriler, kalın dört sütunlu alt galeriler üzerine oturtulmuştur. Camiin avlusunda şadırvanı vardır.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar