Üsküdar Hacı Selim Ağa Sibyan Mektebi
Hacı Selim Ağa Sıbyan Mektebi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Selami Ali Efendi Caddesi’ne cepheli olarak 1781 tarihinde inşa edilmiştir. Sıbyan Mektebi’nin banisi Tersane-i Amire Emiri olan Hacı Selim Ağa tarafından inşa edilmiştir. Hacı Selim Ağa aynı zamanda da Sultan III.Selim’in hocasıdır. Hacı Selim Ağa’nın mezar taşı eskiden okul bahçesinde iken sonradan kütüphane bahçesine taşınmıştır. Mezar taşından 1788 yılında öldürüldüğü anlaşılmaktadır. Kütüphane kapısında bulunan ve aynı zamanda mektebin de yapım tarihini veren kitabe Mir’at-ı İstanbul’da neşredilmiştir. Aynı eserde mektebin 1893 yılında mülkiye rüştiyesi iken kız rüştiyesine tahvil edildiği ve kapısının üzerinde ‘’ Hayruküm men ta’allemü’l-Kuran ve allmehu’’ yazılıdır. Bunun anlamı ‘’ Sizin en hayırlınız Kuran öğrenen ve öğretendir.’’ Hadisi şerifinin yazdığı belirtilmiştir.
Ekim 1913 yılında yapılan teftişte mektebin aşağı katının bir taşlık olduğu, iki tuvaleti, bir sofası ve bir de yemekhanesinin bulunduğu yazılmıştır. Hademeler için ayrıca bir oda bulunmaktadır. Bina kısmen kagir, kısmen ahşaptır. Teftiş raporu sınıfların ve odaların genişliği, uzunluğu ve yüksekliklerini bile vermektedir. Fevkani olan dershanenin kubbeli olanının uzunluğu 5 genişliği 7 arşındır. Aynı teftiş raporunda mektebin küçük bir tamirata ihtiyaç duyduğu ve bu durumun da bir raporla bildirildiği yazılmamıştır. Encümen Arşivindeki ilgili dosyada, 1936 yılında mektebin yıkılmadan önceki hali fotoğrafta gösterilmiştir. Aynı dosyada mektebin yıkılmaması için encümen kararı da bulunmaktadır. Buna rağmen yapı yıkılmıştır. Mektebin Süleymaniye Kütüphanesi’nde ayrıntılı bir vakfiyesi vardır. Bina 1937 yılında yıkılarak yerine daha büyük bir okul yaptırılmıştır. Bugün Hacı Selim Ağa İlköğretim okulu burada faaliyet göstermektedir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar