Üsküdar İhsaniye Mabeynci Hafız Mehmet Bey Köşkü
İhsaniye Mabeynci Hafız Mehmet Bey Köşkü veya Köprülü Konak; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar İhsaniye semtinde eski adı Çit Sokağı, yeni ismi Neyzenbaşı Halil Can Sokağı ile Hafız Mehmet Bey Sokağı'nın birleştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Kargir bir olarak inşa edilmiştir. Hafız Mehmet Bey Sokağı'nın sağ köşesindeki yapı, diğeri gibi üç katlı olup, Eczacı Mustafa Nevzat Bey'e aittir. Mehmet Bey Konağı'nın yan tarafında ve yol aşırı yerdeki harem dairesine üst kattan, her tarafı kapalı, iki yan cephesinde pencereleri bulunan ahşap bir köprü ile bağlandığından, Köprülü Konak adıyla ünlü idi. Bu köprü, 1940 tarihlerinde yıktırılmıştır.
Büyükçe Marmara’ya nazır bir eğimli arazi içinde inşa edilmiş köşktür. Yapı arazinin kuzey doğusuna inşa edilmiştir. Köşkün iki yanı sokaktır. Kagir olarak yapılan yapı giriş kotundan iki katlı yan sokak kotundan üç katlıdır. Batılı konaklara benzediği için Osmanlı’nın geleneksel saçak detayı yoktur. Bugün sarı renkte boyanmış olan konağın etrafında beyaz renkli frizler dolaşır. Bu frizlerin bir tanesi çatı eteğindedir. Diğeri ise kat arası kotunu belirler.  Bina plan olarak bir dikdörtgendir. Cadde tarafına 4 pencere var iken, uzun cephede 7 pencere bulunmaktadır. Pencereler yüksek ve gelenekseldir. Pencerelerin etrafında dikey dikdörtgen beyaz silmeler bulunur. Tüm pencerelerde ahşap dikey kepenkler bulunur. İç avluya bakan kısımda bina dışarı doğru bir çıkıntısı bulunmaktadır. Yapının çatısı ahşap konstruksiyon üstüne alaturka kiremit ile kaplıdır. Bahçe girişinde de görkemli bir kapı bulunmaktadır. Bu kapının da üstüne bir saçak yapılmış olup, bu saçakta alaturka kiremit ile kaplıdır.

1861 ile 1876 yıllarında tahtta kalan Sultan Abdülaziz'in baş mabeyncisi, Hafız Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Rivayete göre, köşklerin yerinde ahşap bir yapı varmış. Sultan Abdülaziz, bir ziyareti sırasında bu binanın yerine kargir bir köşkün yapılmasını ve masrafının da Hazine-i Hümayun'dan karşılanmasını irade etmiş. 30 Mayıs 1876 tarihindeki hal sırasında Dolmabahçe Sarayı'nda bulunup Padişah ile beraber Topkapı Sarayı'na giden Mehmet Bey, bu olayı ‘’Hakayıku'l-beyan fi hakkı Cennet-mekan Abdülaziz Han’’ isimli hatıra kitabında ayrıntılarıyla dile getirmiştir. Köşkün güncel fotoğrafları Özgül Karadeniz tarafından çekilmiştir.

Anadolu Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar