Üsküdar Kandilli Camii
Kandilli Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Kandilli vapur iskelesi sokağına cepheli olarak 1751 tarihinde inşa edilmiştir. Vapur iskelesine 50 metre mesafededir. Caminin banisi Sultan I.Mahmut’tur. Caminin kitabesi zaman içerisinde günümüze gelememiştir. Bundan dolayı bu cami ve çevresi ile ilgili elimizde fazla bir bilgi yoktur. Yapı dikdörtgen planlı taş bir yapıdır. Çatısı ahşap ve kiremit kaplıdır. Cami cepheleri ileri ki yıllarda sıvanmıştır. Caminin minaresi kesme taş olup tek şerefelidir. Cami minaresi yapının sağındadır ve tek şerefelidir. Minarenin alemi kurşun kaplıdır. Cami girişi iskele sokağından yüksekte olup basamaklarla çıkılmaktadır. Caminin içi aydınlıktır. Bu fazla sayıda pencereye sayesindedir. Alt sırada dikdörtgen ve ikinci sırada sivri kemerli pencereler bulunmaktadır. Son cemaat yeri ek bir yapı gibidir. Cami mihrabı niş şeklinde dış cepheye çıkmaktadır. Mihrap çini kaplıdır. Yapı 1931 yılında bir yangın geçirmiştir. Şimdiki hali yangın sonrası inşa edilmiştir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar