Üsküdar Kapıağası Yakup Ağa Sibyan Mektebi
Kapıağası Yakup Ağa Sıbyan Mektebi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Toptaşı Caddesinde Hasan Bey ve Harmancık sokakların arasında 1678 tarihlerinde inşa edilmiştir. Bu muhteşem mektep, Toptaşı semtinde, Kapı ağası adıyla anılan mahaldedir. Mektebin dört tarafı yoldur. Toptaşı Caddesi, Hasan Bey ve Harmanlık sokakları ile çevrilmiştir. Sol tarafında ve yol aşırı yerde 1540 tarihinde Takkeci Mehmet Ağa tarafından yaptırılan Arakiyeci Mescidi vardı. Mektep, bu mabetten 138 sene sonra inşa edilmiştir. Tam karşısında ise Harmanlık Namazgâhı ve kuyusu bulunuyordu. İstanbul Belediye Başkanı Dr. Fahri Atabey, Toptaşı Bulvarını yaptırırken yolun seviyesini düşürdüğünden mektep, bu yola nazaran yüksekte kalmıştır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar