Üsküdar Kurban Nasuh Baba Camii
Kurbağı Nasuh Camii veya Kurban Nasuh Baba Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Ahmediye Mahallesi Büyük Selim Paşa Caddesi ile Ayin Sokağı'nın birleştiği köşededir. Sokak, ismini camide yapılan Rufai ayinlerinden dolayı almıştır. Büyük Selim Paşa Caddesi ise Sadrazam Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa'nın isminden almıştır. Hotinli Kapıcıbaşı Mustafa Ağa'nın oğlu olduğundan Hotinli diye de bilinir. Bu ailenin, Büyük Selim Paşa Caddesi ile Gündoğumu Caddesi'nin birleştiği yerde ve yüksek bir set üzerinde mezarlığı vardır. Selim Paşa, 1824 de Sadrazam olmuş ve 1828 tarihinde de azledilmiştir. 1831 de, Şam Valiliği'ne atanmış fakat Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın tertibi ile ayaklanan ahali, Selim Paşa'nı n konağına hücum ederek yakmış ve bu yangın sırasında da namuslu, cesur ve akıllı bir devlet adamı olan Selim Paşa da yanarak şehit olmuştu. Yukarıda yeri belirtilen aile sofasına, Selim Paşa adına kalın, silindir şeklinde mermer bir hatıra taşı dikilmiştir. Camiin karşısındaki meydanın yanından akan Tabaklar Deresi kenarında, Nurbanu Valide Sultan tarafından, Valide-i Atik Camii'ne vakıf olarak "Onikibab debbağhane karhanesi" bulunuyordu. Semt ismini bu debbağ hanelerden almıştır. Bu meydanın ortasında ve Kurbağı Nasuh camiinin karşısında, Şeyhülislam Şeyh Mirza Mehmet Efendi'nin oğlu Şeyhülislam Mehmet Sait Efendi'nin 1740 tarihinde yaptırdığı bir namazgâh ve çeşmesi vardı. Tabaklar meydanının sağ tarafında da 1728 tarihinde yaptırılan Şehzade Abdülhamit'in bir çeşmesi ve bu çeşmenin yanında ise bir mahalle mektebi vardı. Şeyhülislam Şeyh Mirza Efendi’nin Üsküdar Sultantepe’de yaptırdığı bir cami bulunmaktadır.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar