Üsküdar Mevlevihanesi Türbesi
Üsküdar Mevlevihanesi Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Doğancılar Caddesi’ne cepheli olarak inşa edilmiş olan Üsküdar Mevlevihanesi içerisindedir. Semahane türbe arsanın güney doğu köşesindedir ve cadde üzerinde cephelidir. Mevlevihane, Şeyh el-hac Sultanzade Halil Numan Dede bey (ölümü 1798) tarafından hicri 1792’de kurulmuştur. Halil Numan Dede’nin de ölüm tarihi 1798 yılıdır. Üsküdar Mevlevihanesi’nin alt katının türbe olarak düzenlenmesiyle oluşan mekan dikdörtgene yakın planlıdır. Türbeye batı cephesinde yer alan kapıdan girilmektedir. Toplam altı pencereden ışık alan türbenin içinde 12 sanduka bulunmaktadır. İç mekan kısmen kalem işleri ile donatılmıştır. Malzemesi moloz taş ve tuğladır. Kırma çatı alaturka kiremitle kaplıdır. Sultan II. Mahmut’un has müşiri Ahmet Fevzi Paşa tarafından 1834 yılında yeniden imar edilmiştir. Türbe semahane birlikteliği, mevleviliğin manevi bütünlüğünü yansıtmaktadır. Bu beraberlik Yenikapı Mevlevihanesi’nde de görülmektedir. Bu özellik Türk-İslam mimarisinin erken tarihli kümbet geleneğine de bağlanmaktadır.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar