Üsküdar Nasuhi Mehmet Efendi Türbesi
Nasuhi Mehmet Efendi Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Doğancılar Nasuhi Tekkesi Camisi’nin sol tarafında 1718 tarihinde Nasuhi Mehmet Efendi için inşa edilmiştir. Şu anki şeklini 1863 yılındaki onarım sonrası meydana çıkmıştır. Yapı dikdörtgen planlıdır. Yığma taştan ahşap çatılı olarak inşa edilmiştir. Dört pencereden ışık alan türbenin minare tarafına bakan pencere üstünde Şeyh Zekai Efendi tarafından beyit yer almaktadır. Türbede kabri bulunan diğer kişiler ise Nasuhizade Şeyh Alaaddin Hazretleri, Nasuhizade Şeyh Feyzullah Efendi, Şeyh Şemsi Efendi, Bekir Rüstem Paşa, İzzet Paşa, Çelebi Mehmet Muhittin efendi ve oğlu Şeyh Mehmet Cemalettin Efendi’dir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar