Üsküdar Paşalimanı Abdurrahman Ağa Camii
Abdurrahman Ağa Camii; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Üsküdar Kuzguncuk caddesine cepheli olarak tarihinde inşa edilmiştir. Mescidin Banisi Sultan III.Mustafa’nın silahtarı Abdurrahman Ağa’dır. Bu cami Üsküdar Meydanı'ndan Kuzguncuk'a giden asfaltın sağındaki ambarlardan ve eski karakol binasından sonra gelir. Bu yapı tahrip olduktan sonra Sultan II. Mahmut tarafından 1832 tarihinde bugünkü şekli verilmiştir. Duvarları kesme küfeki taşından ahşap çatılı ve kagir minareli caminin son cemaat mahalli ahşaptır. Caminin çok yakınındaki Hüseyin Avni Paşa çeşmesinin üst tarafında bir zamanlar tesis edilmiş olan Bektaşi tekkesinden de hiçbir iz kalmamıştır. Caminin hünkar mahfeline ait taş basamakların 1965 tarihinde kaldırıldığı kaydedilmiştir. Cami en son 1995 yılında tamir ettirilmiştir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar