Üsküdar Sadrazam Halil Paşa Türbesi
Halil Paşa Türbesi, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Gülfem Hatun Mahallesi, Yeni Çeşme Yokuşu’nda bulunan Halil Paşa Camiinin haziresinde 1759 yılında inşa edilmiştir. Halil Paşa, Sultan II. Osman (1618–1622) ve Sultan IV. Murat (1623–1640) devri sadrazamlarındandır. Osmanlı Sarayı’nda Enderun’dan yetişmiş Doğancıbaşı, Çakırcıbaşı ve 1607 yılında da Yeniçeri Ağası olmuştur. Bir süre Kapta-ı Deryalık görevine getirilmiştir. İsyan eden asileri bastırmak üzere Trablusgarp’a gönderilmiş, oradaki başarısından sonra 1617 yılında Sadrazam olmuştur. Bir süre sonra azledilmiştir. Halil Paşa değişik zamanlarda dört defa Kaptan-ı Deryalık yapmış, 1626 yılında ikinci kez Sadrazam olmuş, 1627 yılında yeniden azledilmiş ve kalan ömrünü Üsküdar’da Aziz Mahmut Hüdai Dergahı’nda geçirmiş ve 1629 yılında da ölmüştür.

Halil Paşa Türbesi sebil ve çeşme ile birlikte yapılmıştır. Türbe kesme taştan, kare planlıdır. Önünde üç bölümlü bir revak kısmı vardır. Mukarnaslı mermer sütunların taşıdığı bu revakın ortasını kubbe, iki yanını da aynalı tonozlar örmüştür. Revak ortasındaki basık kemerli bir kapıdan türbeye girilmektedir. Giriş kapısı üzerinde Arapça sülüs yazılı bir kitabe bulunmaktadır:  Türbe sekizgen kasnaklı tromplu bir kubbe ile örtülüdür. Trompların altında mukarnas dolgulara yer verilmiştir. Çift sıra pencereler ile aydınlatılan türbenin alt sıra pencereleri sivri boşaltma kemerleri altında mermer alınlıklı ve dikdörtgen sövelidir. Üst sıra pencereler sivri kemerlidir. Türbede Halil Paşa dışında Gafuri Mahmut Efendi (1667) ve Abdülhay Efendi’nin (1705) mezarları bulunmaktadır.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar