Üsküdar Salacak Çürüksulu Ahmet Paşa Köşkü
Çürüksulu Ahmet Paşa Köşkü; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasındaki Üsküdar Salacak sahiline dik çıkan Kuruntu sokakta inşa edilmiştir. Salacak sırtlarında ve Ayşe Sultan Yalısı yanında idi. Bunların bahçeleri set set denize kadar iniyordu. Bu setleri yer yer bugün de görmek mümkündür. Tırnakçı Yalısı'nın banisi Mustafa Ağa, Enderun-ı Hümayun'dan yetişip dülbend ağası ve ilaveten mabeyinci ve tırnakçı oldu. Sultan III. Mustafa'nın vefatından sonra kapıcıbaşı olarak haccı eda etmiştir. 1783'te Başbaki Kulu olup Kasım 1784 vefat etmiştir. Oğullarından Mehmet Bey 1779'da ve İbrahim Bey 1817'de vefat etti. İbrahim Beyzade mektubi-i defteri hulefasından Ali Bey, Nisan 1837 vefat etti. Ahfadına Tırnakçızadeler denirdi. Tırnakçı Yalısı 14 Haziran 1798 tarihinde meydana gelen Açık Türbe yangınında yanmışsa da sonradan yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır.
Çürüksulu Ahmet Paşa vefat edince yalı kızı Belkıs Hanıma kalmıştır. Belkis hanımın birinci eşi Berlin Büyükelçiliği müsteşarı Ethem Efendidir. Bu dönemde bu yalı Alman misafirlerle dolup taşardı. Daha sonra Belkıs Hanım Mısırlı İbrahim Beyle evlendi. İkinci eşinden boşandıktan sonra maddi sıkıntıya düşerek bu yalıyı Dışişleri Bakanlığında uzun yıllar görev yapan Büyükelçi Muharrem Nuri Birgi satın aldı. Bu yalıda iki kısımlıydı. Bugün gördüğümüz yalı Harem binasıdır. Maalesef Selamlık binası yok olmuştur. Mevcut bina Mimar Turgut Cansever tarafından restore edilmiştir. Köşkün güncel fotoğrafları Özgül Karadeniz tarafından çekilmiştir.

Anadolu Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar