Üsküdar Salacak Sultan II. Mehmet Camii
Fatih Sultan Mehmet Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Salacak Mahallesi Salacak İskelesi Arka Sokağına cephelidir. Üsküdar'da ilk inşa olunan cami budur. Üsküdar ve havalisinin fethi İstanbul'dan 101 sene evveldir. Üsküdar’ın ilk fethi 1352 yılındadır. Daha sonra Osmanlı’nın 1402 Ankara Meydan Muharebesi ile elden çıkmıştır. İstanbul'un 1453 tarihindeki fethine kadar Üsküdar'da hiç bir cami yapılmamıştır. Hadika yazarı bu cami hakkında şu bilgiyi vermektedir: "Banisi Ebu'l-Feth Sultan Mehmet Han-ı Gazi'dir. Minberini Hekimbaşızade Ali Paşa ilk sadaretinde koymuştur. Mahallesi vardır." Üsküdar'da ilk kurulan mahalle burasıdır. 'Sala'nın köy, Salacak'ın ise köycük anlamına geldiği ileri sürülür. Bu mevkide yapılan, mescidin ve çeşmenin Akşemsettin adına inşa edildiği ve fetihten sonra da ilk hutbenin ve ilk cuma namazının burada kılındığı rivayet olunur. İlk hutbeyi okutan zatın ismi İbrahim'dir. Kabri, İnadiye Tekkesi'nde Yediemirler diye bilinen türbededir. Burası Bandırmalı tekkesi olarak ta adlandırılır. İstanbul 29 Mayıs 1453'de feth edildiğine göre, ahşap olduğu sanılan mabet, muhasara sırasında yapılmış olmalıdır. Sadrazam Hekimbaşızade Ali Paşa, 12 Mart 1732'de sadaret mevkiine geldiğine göre, minberi de bu sıralarda koyarak mescidi cami haline getirmiştir. Bu durumda mescit, yapılışından 280 sene sonra cami haline gelmiş demektir. Kısa bir müddet sonra cami harap olduğundan 1753 tarihinde Sultan I. Mahmut tarafından yeniden yapılmıştır. Bunu belirten kitabe, cami duvarında asılı iken Vakıflar Müdürlüğü'nce alınan bir karar gereğince eski levhalarla beraber camiin minberi altına kaldırılmıştır.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar