Üsküdar Selamsız Karakadı Camii
Karakadı Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar, Atlamataşı civarında, Selami Ali Caddesi ile Kassam Çeşmesi Sokağı'nın kesiştiği yapı adasında ve Selamsız Caddesi üzerinde idi. 1935-37 seneleri arasında yıkılmıştır. Ahşap bir yapı idi. Minaresi de ahşap olduğundan cami yıkılınca bir yük arabasına konup Geredeli Mescidi'ne nakledilmişti. Hadika yazarı şu bilgiyi vermektedir: "Banisi Kara Alaattin'dir. Kabri dahi ondadır. 1591 tarihinde vefat etmiştir. Minberini İmamzade denmekle maruf Mustafa Efendi namlı kimse eylemiştir. Sonradan Arpacılar kethüdası el-hac İsmail Ağa, yanında bir mektep yaptırmıştır. Sonradan Diyarbakırlı Seyyit Feyzullah Efendi mescidi zaviye eylemiştir. Bu dahi onda medfundur. 1640 tarihinde vefat etmiştir. Bu zatın bazı eşar ve ilahiyatı vardır. Bu mescidin mahallesi vardır." Camii adını civarındaki bir fırından almıştır. Camii, halk ağzında Karakadı, bu isimden bozma olarak Karagazi isimleri ile de anılırdı. Yanındaki İsmail Ağa Mektebi'nin diğer bir adı da Karakadı Mektebi idi. Eski Üsküdarlıların birçoğu bu mektepte okumuştu. Cami Betonarme olarak yakın tarihlerde inşa edilmiştir. Şu andaki caminin ilk cami ile hiçbir alakası yoktur.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar