Üsküdar Selamsız Solak Sinan Cami
Solak Sinan Cami; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Selami Ali Caddesi ile Tophanelioğlu Sokağı'nın arasındaki üçgen alandaki yapı adasında 1548 tarihinde inşa edilmiştir. Haziresi büyük fakat bakımsızdır. İki yolun birleştiği köşede, Matbah Emini Hacı Halil Efendi'nin 1728'da yaptırmış olduğu bir çeşme bulunmaktadır. Caminin sol tarafında meşrutası kapısının karşısında ise, yazısı olmayan büyük ve yüksek bir mahalle kuyusu vardır. Cami'nin tamamlanma tarihi 1548'dir. Caminin minberi 1752 tarihinde Sultan I. Mahmut devri İhtisap Ağalarından Mehmet Ağa tarafından konmuştur. Bu Camiin mahallesi vardır." Cami, duvarları kagir, çatısı ahşap olarak yapılmıştır. Tuğla minaresinin üzeri sonradan çimento ile sıvanmıştır. Kadınlar mahfili iki ahşap sütun üzerine oturtulmuştur. Ahşap minberi pek küçüktür. Mihrabının son dönem çinilerle kaplanmıştır. Yanında, üzerine Kabe resmi yapılmış bir çini pano vardır. Üsküdar'da, bu şekilde Kabe resmi bulunan tek cami budur. Mabet, her cephesinde bulunan ikişer pencereden ışık almaktadır. Sinan Ağa'nın kabri, camiin sağ tarafındaki hazirededir. Etrafını tahta bir parmaklık çevirmiştir. Başucunda, üzerinde yazı bulunmayan, yuvarlak, granit bir sütun, ayak tarafında ise, dört köşe, kaba, kefeki taş bir sütun bulunmaktadır. Granit sütun üzerindeki kabartma halkadan ve kaideye oturtma deliğinden de anlaşılacağı üzere başka bir yerden sökülerek getirilmiştir. Hazirenin yakınında ve Şehzade Çeşmesi'nin yanında bulunan bir Bizans sütun başlığı da dikkati çekmektedir. Bu kabrin yanında devrinden kalma, ince dört köşe bir sütun üzerine oturtulmuş burma sarıklı bir kabir daha vardır. Dört yüzünde de yazı vardır. Bunun yanında ise, 1563 tarihli bir kadın kabri bulunmaktadır. Bu bakımsız ve perişan hazirede sütun şeklinde yazısız şahideler ve zarif, servi motiflii taşlar mevcuttur. Granit sütunların burada bol bol kullanıldığı görülmektedir. Sinan Ağa, yaptırdığı bu cami için, Bağlarbaşı'ndan çıkan ve Selami Ali Caddesi'ni takiben bu semte inen bir su getirtmiştir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar