Üsküdar Selamsız Süca Ali Paşa Camii
Süca Ali Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Selamsız semtinde, Bülbüldere Mezarlığı' nın üst tarafında, Kalpaklı Sokağı, Şecaat Sokağı ve Kozanoğlu Sokakların kesiştiği yapı adasında 1690 tarihlerinde inşa edilmiştir. Caminin kitabesi olmadığı için kesin bilgiler bulunmaktadır. Üsküdar Emniyet Müdürlüğü yapı adası ile karşılıklıdır. Karşı sırtlara polis lojmanları yapılmıştır. Hadikatü'l-Cevami yazarı, ünlü eserinde: "Şüca' Bağı Mescidi der kurbi Acıbadem" başlığı altında "Banisi Selami eş-şeyh Ali Efendi'dir. Ali Efendi 1692 tarihinde vefat etmiştir" demektedir.

Caminin bulunduğu arazı fazla kot farklı bir alanda inşa edilmiştir. İlk yapıdan günümüze ulaşan pek bir şey kalmamıştır. Daha sonraki yenilemelerle ilk yapıya hiç benzemeyen bir yapı ortaya çıkmıştır. Yapı bugün kagir olup beyaz kesme taş benzeri bir malzeme ile yapılmıştır. Üst kattaki pencereler yuvarlak kemerlidir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar