Üsküdar Selamsız Toygar Hamza Camii
Toygar Hamza Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Selamsız Caddesi olan şimdiki Selami Ali Efendi Caddesi ile Toygar Hamza Sokağın kesiştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Caminin kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihide bilinmemektedir. İlk yapılan yapı zaman içerisinde birçok kere onarılmasına rağmen günümüze gelememiştir. Cami bugün kagir bir yapı olup bir avlu içerisindedir. Caminin üç tarafı yoldur. Sol tarafında, Matbah Emini Halil Efendi'nin 1707 tarihli çeşmesi, sağ tarafında ve biraz ileride ise, Mehmet Ağa Mektebi ve onun yanında, bugün yalnız haziresi ve bir küçük meşrutası kalmış olan Toygartepe Nakşi Tekkesi bulunuyordu. Gezilerine 1630 tarihlerinde başlayan ünlü seyyahımız Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde Toygar tepesi anlatılır. Camii 1920 tarihinde Hacı Emir Efendi tarafından, bundan evvelki hali ile onarılmıştır. Bu sırada tekkenin şeyhi ve Zakirbaşısı Ömer Efendi idi. Toygar Tepesi üzerinde, Bizans döneminde büyük bir karakol binası vardı. Toygar, Çalıkuşu'nun diğer adıdır. Senenin muayyen zamanlarında zenci Araplar burada toplanarak geleneksel ayinlerini yaparlardı. Buradaki bir yol hala Zenciler Sokağı adını taşımaktadır. Şimdi sayıları pek azalmış olan zencilerin miktarı Osmanlı döneminde çok fazla idi.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar