Üsküdar Selimiye Sibyan Mektebi
Selimiye Sıbyan Mektebi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Selimiye mahallesi Selimiye Kışlası Sokağı ile Şerif Kuyusu Sokağı'nın birleştiği köşede 1804 tarihlerinde inşa edilmiştir. Fevkani olan bu yapının alt katı kesme taş, üst katı ise ahşaptır. Bugün çocuk kütüphanesi olarak kullanılan alt katın kapısı Selimiye Kışlası Sokağı'na açılmaktadır. Meşruta olarak kullanılan esas mektep kısmının, kesme taştan yapılmış kemerli kapısı cami avlusuna bakmaktadır. Her ikisinin de kitabesi yoktur. Mektep, cami ve diğer müştemilât ile beraber, Sultan III. Selim tarafından yapılmıştır. İnşaata, 1801 tarihinde başlanmış ve cami kapısının üzerindeki kitabeden de anlaşılacağı üzere, 1804 tarihinde bitirilmiştir. Bina, takriben 120 yıl mektep olarak hizmet gördükten sonra 1915 senesinde Karakol olmuştur. Sultan Selim'in 4. Kadını Refet Kadın'ın Selimiye'de bir mektebi vardı. Bu mekteple ilgili farklı görüşler vardır. Refet Kadın, 1867 tarihinde vefat etti. Kabri, Eyüp'te Mihrişah Valide Sultan Türbesi'ndedir. Mektebin 1918 deki müdürü ünlü hattat Behaüddin Bey idi.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar