Üsküdar Sultantepe Mehmet Efendi Camii
Şeyhülislam Mehmet Efendi Camii veya Mirzabeyzade Mehmet Efendi Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Sultantepe Selvilik Caddesi ile Kirişçi Sokağın kesiştiği yapı adasında 1730 tarihlerinde inşa edilmiştir. Caminin Banisi Şeyhülislam Mirzazade Mehmet Efendi’dir. Caminin avlu kapıları her iki yola açılmaktadır. Kirişçi Sokağı'na giden yol merdivenli, dar bir patika şeklini almıştır. Servilik Caddesi'ne açılan avlu kapısının sağ tarafında tonoz çatılı büyük abdest muslukları haznesi, sol tarafında ise mabet bulunmaktadır. Burada ayrıca bir de kuyu vardır. Kirişçi Sokağı'na açılan yolun sağ köşesinde camiin üç meşrutası vardı. İnce tuğladan yapılmış olan bu yapıların bugün yalnız duvar bakiyeleri ve alt kat tonozları mevcuttur. Pencereleri kafesli, ahşap son cemaat yerinde bir mihrapçık ve bir kuyu vardır. Kemerli, kitabesiz, kesme taş söveli klasik kapıdan camiye girilir. Duvarları kesme taş ve tuğla hatıllı olup çatısı ahşaptır. İstalaktitli mihrabı ve kıble duvarı, beş ayrı desende çinilerle kaplıdır. Bunlar, 18. yüzyıl çinilerinin en güzel örnekleri olup Edirnekapı civarındaki Tekfur Sarayı'nda yapılmıştır. Fakat ne yazık ki bugün çok azalmış durumdadır. Eskiden, alt pencerelerin üst hizasına kadar bu çinilerle kaplı olduğu söylenmektedir. Mihrabı ahşaptır. Camii, alt üst pencerelerden ışık almakta olup üst pencerelerinde gayet güzel vitraylar vardır. Sağ tarafındaki minaresinin kaidesi kesme taştan olup gövde ve petek kısımları tuğladandır. Üzeri çimento ile sıvanmıştır. Eskiden tamamen kesme taş imiş. Yan tarafındaki kütüphanede fonksiyon ve mimari değişikliğe tabi tutulmuştur. Caminin esas duvarları ile eski pencere ebatları değişmemiştir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar