Üsküdar Yeni Valide Sibyan Mektebi
Cedit Valide Sıbyan Mektebi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar meydanında bulunan Yeni Valide külliyesinin bir parçası olup,1710 tarihinde Sultan III.Ahmet’in annesi Emetullah Gülnuş Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Sıbyan mektebi camiinin kuzeyinde, Balaban Ağa caddesine açılan kemerli kapının üstünde olup girişi avludandır. Kurşun kaplı ve biri daha basık olan iki tonozla örtülü olan mektebin alt katında 1990’lar da mahya odası bulunmaktaydı. Yine o dönemlerde mektep müezzin lojmanı olarak kullanılmaktaydı. Mektepe dik bir taş merdivenle çıkılır. Cephelerde 5 adet pencere bulunur. Yan cephelerde de iki adet pencere bulunur. Bu pencereler Osmanlı mimarisinin tipik mermer söveli demir parmaklıklı pencereleridir. Binanın alt katı kesme taş olarak yapılmıştır. Sıbyan mektebi olan ikinci kat ise tuğla ve kesme taş karışımıdır. Çatı saçaklarında kirpi saçak modeli uygulanmıştır. Tonoz çatılıdır. Hiçbir yerde kitabe yoktur. Zemin katında giriş kemerinin yanlarında birer oda bulunur. Sıbyan mektepleri arasında bu kadar güzel manzaralı başka bir mektep daha yoktur.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar