Üsküdar Zeynep Kamil Cevri Usta Camii
Cevri Usta Cami; İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakasında Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi ile Toptaşı Caddesi'nin birleştiği yapı adasında 1800’lü yıllarda inşa edilmiştir. Caminin kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihi belli değildir. Yapının mimari formu1850 sonrasını göstermektedir. Eski İstanbul Belediye Başkanı ve Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimliği de yapmış olan Dr. Fahri Atabey tarafından genişletilen Zeynep Kamil Hastahanesi genişletilmiştir. Bu genişletmeden dolayı Camii hastane arazisi içinde kalmıştır. Ama toptaşı Caddesinden merdivenle ulaşılmaktadır. Camii hemen yanındaki hastanenin imkanları ile ayakta durmaktadır. Toptaşı Caddesi'ne göre, yüksek bir set üzerinde bulunduğundan için camii avlusuna, on dört basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. Küçük avlunun solunda ufak bir hazire vardır. En eski şahide 1813 tarihli olup Bektaşi Babaları'ndan Fethi Baba'ya, diğerleri ise Zeliha ve Hatice Hanımlar'a aittir. Kare planlı mabet, kesme taş ile kaplıdır. Merkezi kubbesi, dört kemer üzerine oturtulmuştur. Üç cephesinde yüksek ve büyük pencereler vardır. Minberi ahşap olup, kubbe ve duvarları kalem işi desenlerle bezenmiştir. Sağ taraftaki minaresi kesme taştandır. Şekilli külahı ve alemi taştandır. Hiç bir yerinde kitabesi yoktur. Camini hangi tarihte yapıldığı belli değildir. Hadika yazarı, Ayvansarayi Hafız Hüseyin Efendi bu camiden bahsetmemiştir. Buna göre, Hadikatü'l-Cevami'nin hazırlandığı 1768 tarihlerinde mabedin mevcut olmadığı anlaşılır. Camiin mihrabı önündeki küçük hazirede, Mayıs 1785 tarihli bir şahide vardır. Bu da hazirenin en eski tarihli taşı olup Şeyh İsmail Efendi'ye aittir. Başında dört dilimli bir Bektaşi tacı vardır. Yanında ayrıca, şahideleri yok olmuş on iki dilimli iki Bektaşi sikkesi daha mevcuttur.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar