Vaniköy Ahmet Nazif Paşa Yalısı
Ahmet Nazif Paşa Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Vaniköy caddesinde Sultan II. Abdülhamit’in damadı Ahmet Nazif Paşa tarafından 1880 tarihlerinde inşa ettirilmiştir. Ahmet Nazif Paşa, Vaniköy’ün yerleşime açılmasına sebep olan Vani Mehmet Efendi soyundan gelir. Ahmet Nazif Paşa buraya iki bina yaptırdı. Bunlardan biri yalı olup diğeri bugün Sultan vahdettin Köşkü olarak adlandırılan tepedeki köşktür. Osmanlı döneminde yalılar iki bina olarak yapılmıştır. Bu yalıda iki bina olarak yapılmıştır. Aradan geçen zamanda bu yalılar iki ayrı kişiye satılmıştır. Bundan dolayı iki yalı birbirinden yalı ile ayrılmıştır. Bu yalıda Selmalık bölümü tek katlı harem bölümü ise iki katlıdır. Burada anlatılan yalının Harem kısmıdır. Bir de iki bölümün günümüze iki ayrı bina olarak intikal eden çok az yalı bulunmaktadır.
Tepedeki köşk ise dönemin zenginlerinden Agop Köçoğlu tarafından satın alındı. Bu bina daha sonra İtalyan Askeri Hastanesi olarak kullanıldı. Yalının mimarı formu bir metre yüksekliğindeki taş ve yığma malzemeden yapılmış subasman üzerine iki ahşap kat bulunur. Deniz cephesinde görüleceği üzere cepheler üç bölümlüdür. Orta bölüm daima daha çıkıktır. Bu da Türk evi plan tipinin bir özelliğidir. Çatı saçakları da her cephede yirmi adet eliböğründe ile taşınmaktadır.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar