Vefa Kazasker Ataullah Efendi Sibyan Mektebi
Kazaskar Ataullah Efendi Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Vefa Cemal yener Tosyalı caddesine cepheli olarak 1571 tarihinde inşa edilmiştir. Vefa’daki Bozdoğan Kemeri geçtikten sonraki köşe başındadır. Sıbyan Mektebini yaptıran Birgili Ataullah Atai Ahmet Efendi olup vakfiyesi 1571 tarihlidir. Ataullah Efendi aynı zamanda Sultan II. Selim’in Şehzadelik yıllarında hocalığını yapmıştır. 1566 yılından sonra da Padişah hocalığı yapmıştır. Hoca 1571 de vefat ettiğinde cenaze namazı Ebussut Efendi tarafından kıldırılmıştır. Yüksek bir bodrum üzerine tek katlı ve dikdörtgen planlı olan mektep uzun süre konut olarak kullanılmıştır. Duvar örgüsü kesme taş ve üç sıra tuğla örülmüştür. Bu duvar örgüsüne Almaşık denir. Bodrum kat cephesi sıvalı olup, dörtgen lokma demir parmaklıklı pencere açıklıkları mevcuttur. Dershane katında ise büyük ve üstü kemerli pencereler bulunmaktadır.
Mektebin vakfiyesinde Ataullah Efendi ibn-i Şemsettin vakfiyesinde Kalenderhane Mahallesindeki mektebin hocasına günlük yedi, mektebin halifesine dört, ferraşına dört bir dirhem maaş verilmektedir. Ayrıca mektebin 25 yetim talebesine elbise takımı, gömlek, don, birer çift pabuç, mest, arakiye, kuşaktan meydana gelen bir takım her sene Şeker Bayramında alınmaktadır. Ayrıca yetim talebelere Kurban Bayramı’nda da giyilmek üzere birer çift ayakkabıda alınmaktadır. Mektebin 1913 yılında Milli Eğiti tarafından teftiş edildiği bilinmektedir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar