Vefa Molla Hüsrev Mescidi
Molla Hüsrev Mescidi; İstanbul Suriçi Vefa Molla Hüsrev Mahallesi Taştekneler Sokak ile Cemal Yener Tosyalı caddesinin kesiştiği dört yol ağzında 1460 tarihinde inşa edilmiştir. Mescidin karşısında Ekmekcizade Ahmet Paşa Medresesi bulunur. Mescidin Sebili ise Hüsrev Kethüda Darülhadis’i karşısındadır. Mescidi yaptıran Molla Hüsrev, Fatih Sultan Mehmet dönemi alimlerinden ve Şeyhülislamlarındandır. Bu çevrede Cibali Küçük Mustafa Paşa’da bir camisi daha vardır. Mescidin vakfiyesinde 1460 tarihi bulunur. Molla Hüsrev 1480 tarihinde ölmüş olup Bursa’daki medresesinin haziresinde gömülüdür Mescit Sultan II.Abdülhamit döneminde büyük bir onarım geçirmiştir. En son 1978 tarihinde elden geçirilmiştir.

Mescit Cibali yangınında harabeye dönmüştür. Günümüze eski mescitten minare, çeşme ve çevre duvarları kalmıştır. Yerine ince duvarlı, sivri pencereli, düz tavanlı iç mahfilleri olan yeni bir yapı çıkmıştır.  Ahşap çatılı olan bu caminin iç mekanı 102 metrekaredir. İç tavan cilalı ahşapla kaplıdır. Minber ve kürsü ahşaptır. Mescidin mihrabı dışarı taşmış olup içi boyalıdır. Mescidin içi sahını pencereler hizasına kadar ahşap lambri kaplıdır. Mescidin içi 11 pencere ile aydınlatılmaktadır. Mescidin son cemaat yerinin yanına imama lojman yapılmıştır. Bundan dolayı mescidin minaresi iki bina arasında kalmıştır. Minarenin gövde kısmı bir sıra taş bir sıra tuğladan örüldüğü için otantik bir havası vardır. Minarenin şerefesi demir parmaklıklıdır. Mescit yanında bulunan çeşme İstanbul’un en eski çeşmelerinden biri olup toprak altında kalmıştır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar