Vefa Recai Mehmet Efendi Sebili
Recai Mehmet Efendi Sebili; İstanbul Suriçi Vefa Cemal Yener Tosyalı Caddesi’ne cepheli olarak 1775 yılında Recai Mehmet Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Bina zemin katta sokak cephesinde, çeşmeler ve sebil ve giriş kapısı yer almaktadır. Yapının üst katında Recai Efendi Sıbyan Mektebi bulunmaktadır. Bu yapı mimar Mehmet Tahir Ağa tarafından inşa edilmiştir. Recai Mehmet Efendi sadrazam kethüdası, tersane emini, arpa emini, reisülküttab, rikaptar çavuşbaşı, defterdar şıkkı evvel ve nişancı olarak görevlerinde bulunmuştur.
Giriş kapısından ulaşılan koridorla, arkadaki küçük avluya ulaşılmaktadır. Koridorun batısında tonozla örtülü bir sebil ve içinde bir çeşme vardır. Mektebin helası arka avludadır. Cephe boyunca üstte kitabeler devam eder. Kitabeler Yesari Mahmut Efendi tarafından yazılmıştır.

Cephe Özellikleri olarak cephesinin rokoko benzemesi ile kendi yapı türünün dikkat çekici örneklerindendir. İki katlı mektebin tek cephesinin düzeni zemin kattaki sebile göre yapılmıştır. Tek sınıfın pencereleri ise sebile göre simetrik olarak açılmıştır. İki sıra tuğla bir sıra kesme taş duvar örgüsüne sahiptir. Zemin katta cepheler mermerle kaplanmıştır. Mermerle kaplı bu kısma giriş kapısı 4 adet çeşme ve sebil yerleştirilmiştir. Birinci kat penceresi dershaneye aittir.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar