Vefa Sebsefa Hatun Camii
Şebi-Sefa Hatun Camii; İstanbul Suriçi Vefa Atatürk Bulvarına cepheli 1787 yılında Sultan I.Abdülhamit tarafından eşi Fatma Şebi-sefa Hatun adına inşa ettirdiği külliyenin bir yapısıdır. Külliye sıbyan mektebi ve yol çalışmaları esnasında eski yerinden kaldırılmış olan çeşmeleriyle düşünüldüğü zaman, bir külliye olarak tasarlandığı görülmektedir. Yüksek bir set üzerine inşa edilmiş olan cami, Atatürk Bulvarı’nın yüksekte yapılması ile yol kotunun altında kalmıştır. Kemerli olan taş bahçe kapısından içeri girildiğinde önce küçük bir taşlığa gelinmektedir. Sonra mermer merdiven ile bahçe ve cami kotuna inilmektedir. Bahçenin sağındaki Hacı Kadın Caddesine açılan kapıda zemin altında kalmıştır.
CAMİNİN BANİSİ

Şebi-sefa Hatun, camiyi oğlu Şehzade Mehmet’in hatırası için yaptırmıştır. Fatma Şebsefa Hatun Sultan I.Abdülhamit’in dördüncü hanımıdır.

MİMARİ YAPI

Yapı, barok üslubunda inşa edilmiştir. Yapı malzemesi olarak taş ve tuğla kullanılmıştır. Yüksek bir mahzen üzerindeki camiye, bahçeden iki yönlü merdivenlerle ulaşılmaktadır. Caminin mimari planı bir dikdörtgen formundadır. Dış cephelerdeki duvar örgüsü tuğla ağırlıklı olarak taş ve tuğladandır. Camiinin üstü tek bir merkezi kubbeyle örtülmüştür. Kubbe altıgen bir kasnak üzerine oturmuştur. Kubbe kasnağında on altı pencerelidir. Kubbe kasnağının deformasyonunu engellemek için dört ağırlık kulesi inşa edilmiştir. Kubbe ve çatı örtüsü kurşundur. Cami, almaşık yapısının tuğla renklerinden dolayı kırmızımsı bir görünüm vermektedir. Duvarlardaki iki sıralı pencereler mermerdir. Mihrap mermerden olup, nişinde kalem işi süslemeler mevcuttur. Vaaz kürsüsündeki mermer işçiliği de aynı özellikleri taşır. Ahşap minber dört sütun üzerinde olup çokgen külahlıdır. Mihrabın bulunduğu duvar, dört bölümden ibarettir. Doğu ve batı cephesindeki duvarlar, birbirleriyle aynı özelliktedir. Caminin yan cephelerinde üç sırada pencereler bulunur. En alt sıradaki dört pencere dikdörtgen formlu olup üstlerinde tahfif kemeri bulunmaktadır. İkici sıradaki dört pencere ise yuvarlak kemerli olup lentoları tuğladır. En üst sırada ise yarım kubbe yerine kubbe kasnağı kemerle taşınmıştır. Bu noktada iki pencere bulunmaktadır.

Son cemaat yeri ise, beş mermer sütunla taşınmaktadır. Son cemaat yeri iki katlı olarak tasarlanmıştır. İki katın birden üstü tonozla ve kurşunla örtülmüştür. Son cemaat yeri üstünde alt düzene uyan beş pencere vardır. Bu pencereler mermer beyaz silmelidir. Bu pencerelerin üstündeki tahfif kemerleri ise farklı renklerdedir. Caminin sağ tarafındaki tek şerefeli minaresi de kesme taştan inşa edilmiştir. Ayrıca; Caminin kapısında bulunan kitabedeki şiir, Şeyhülislam V.Yahya Tevfik’e aittir. Son cemaat yerinin üstünde bulunan mahfilin batıya açılan beş penceresi bulunmaktadır. Bu pencerelerin etrafındaki mermer söveler binanın görünüşüne güzellik katmaktadır. Son yıllarda son cemaat yerleri aluminyum doğrama ile kapamak sıkça görülen bir tahribattır. Bu camide de bu görülmektedir. Camiyi yaptıran Şebi-sefa Hatun, caminin haziresinde medfundur. Diğer köşede ise sıbyan mektebi mevcuttur. Bu mektepte kız ve erkek çocuklar birlikte okurdu. Yüksek bir set üzerine oturtulan cami, yol çalışmaları sonrası cadde kotunun altında kalmıştır. Merak edenler için Şebisefa kelimesinin Türkçe anlamı Gece Sefasıdır.

Camiler

Turan Aknc Kitaplar