Vezneciler Kuyucu Murat Paşa Medresesi
Kuyucu Murat Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Vezneciler Balabanoğlu Mahallesi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi binasının yanında 1610 tarihlerinde Kuyucu Murat Paşa tarafından inşa edilmiş olan külliyenin bir yapısıdır. Üçgen bir arsa üzerine inşa edilen Kuyucu Murat Paşa Medresesi az görülen bir yapı tarzıdır. Külliye, medrese, türbe, sebil, sıbyan mektebi ve dükkanlardan meydana gelmektedir. Sultan I.Ahmet dönemi sadrazamlarından Kuyucu Murat Paşa külliyeyi dönemin mimarı Mehmet Ağa’ya yaptırılmıştır. Medresenin kitabesi maalesef günümüze kadar gelmemiştir. Bundan dolayı medresenin yapılış tarihi belli değildir. Kuyucu Murat Paşa 1611 yılında vefat ettiği düşünülürse inşa tarihi 1610 yılı olarak saptanabilir.
Medresenin girişi Vezneciler Caddesi üzerindedir. Giriş, yamuk dikdörtgen planlı bir avluya açılmaktadır. Medresenin 14 hücresi bulunmaktadır. Hücreler bacalı ve pandantif kubbelerle örtülü olup avlunun etrafında L şeklinde yerleştirilmiştir. Girişin solunda medrese hücreleri yanında kare planlı bir dershane mescit bulunur. Üstü sonradan örtülen avlunun ortasında şadırvan zamanımıza kadar gelememiştir. Her iki yanında dükkanlar sıralanan medresede, 1792 yılında 16 talebe kaydedilmiştir. 1869’da 46 öğrenciye yükselmiştir. 1914 yılı teftişi ile kayıt bulunmamaktadır. Yapı İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü olarak kullanılmaktadır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar