Vezneciler Kuyucu Murat Paşa Mektebi
Kuyucu Murat Paşa Külliyesi; İstanbul suriçi Beyazıt Vezneciler caddesine cepheli olarak 1610 tarihinde inşa edilmiştir. Külliyenin banisi Sultan I. Ahmet dönemi sadrazamlarından Kuyucu Murat Paşa’dır. Külliye küçük ebatlı bir külliyedir. Külliye, medrese, dershane, mescit, türbe, sebil, sıbyan mektebi ve dükkanlardan oluşmaktadır. Kuyucu Murat Paşa 1611 yılında Diyarbakır’da vefat etmiştir. Cenazesi daha sonra İstanbul’a getirilerek külliyedeki türbesine gömülmüştür. Türbe kapısı üzerinde yapılış kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabe dışında külliyede başka kitabe yoktur. Külliyenin mimarı tartışmalıdır. Bazı kaynaklarda Sedefkar Mehmet Ağa ismi yazılmış olsa da kesin değildir.
Vezneciler caddesindeki iki dükkanın üzerinde fevkani olarak inşa edilmiş sıbyan merkezi külliyenin kuzeybatısında ki köşede yer almaktadır. Kesme küfeki taşından inşa edilen yapı kare planlıdır. Yapının üstü sekizgen bir kasnağa oturan bir kubbe ile örtülmüştür. Cadde üzerinde dükkanlar arasında bulunan dikdörtgen açıklıklı bir kapı ile mektebe giriş sağlanmaktadır. Kare planlı olan mektep odası karşılıklı iki duvarda açılan çift sıra pencerelere sahiptir. Alt sıra pencereler dikdörtgen açıklıklı üst sıra pencereler sivri kemerlidir. Yapı bugün altındaki dükkanla beraber kafeterya olarak kullanılmaktadır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar