Vezneciler Seyyit Hasan Paşa Sebili
Sadr Esbak Seyyit Hasan Paşa Sebili; İstanbul Suriçi Vezneciler Darülfunun caddesine cepheli olarak 1745 yılında Eski Sadrazamlardan Seyyit Hasan Paşa Külliyesinin bir yapısı olarak Mimarbaşı Mustafa Ağa’ya inşa ettirilmiştir. Sadrazam Seyyit Hasan Paşa tarafından yaptırılmış olan külliye yapılar topluluğundan oluşmuştur. Sultan II. Beyazıt Hamamı’nın arkasında Vezneciler’de yer alan medresenin oluşturduğu grupta sıbyan mektebi, sebil, çeşme ve dükkanlar bulunmaktadır. Cephelerde dışa açılan dikdörtgen pencereler tuğladan sivri kemerli alınlıklı olup kesme taş sövelidir. Yapı üstte tuğladan iki sıra kirpi saçak ile çevrelenmiştir. Kapı üzerinde 1158 tarihini veren şair nimet’e ait dokuz beyitli talik hatlı mermer kitabe Hocazade Seyyit Ahmet tarafından yazılmıştır.
Üzeri beşik tonoz örtülü bir koridordan sonra merdivenlerden çıkılarak medresenin fevkani avlusuna ulaşılır. Girişin üzerinde yer alan ve önü iki sütuna oturan kemerle avluya açılan bir eyvan gibi ele alınmış olan bu birimin zemini medresenin diğer birimidir. Ama yine de daha külliyedeki hanının inşaatının yarısı bitmişken Seyyit Hasan Paşa sadrazamlıktan azledilmiştir. Yarım kalan han 1747'de Sultan I. Mahmut tarafından tamamlatılmış ve kendi vakfına alınmıştır. Ama yine de "Hasan Paşa Hanı" olan adı değiştirilmemiştir.

Seyyit Hasan Paşa tarafından İstanbul'da Beyazıt yakınında Vezneciler'de bir medrese, han, sıbyan mektebi, sebil, iki çeşme, fırın ve dükkanlar ihtiva eden iki grup binadan oluşan Mimarbaşı Mustafa Ağa tarafından tasarlanıp yapılan "Seyyit Hasan Pasa Külliyesi" bulunmaktadır.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar