Yedikule Ali Fakih Arapkuyusu Sibyan Mektebi
Ali Fakih Arapkuyusu Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Yedikule Samatya arasında bulunan Narlıkapı Arap Kuyusu Sokağında 1308 ada, 7–8 parselde adanın köşesinde bulunmaktadır. Yapının kitabesi yoktur. Bundan dolayı kesin inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Bina kuzey yönünden yanındaki binaya bitişik, diğer cephelerden ise açıktır. Yapı hemen hemen bir kat yüksekliğinde dolgu olduğu tahmin edilen bir kat üzerine tek katlı olarak inşa edilmiştir. Önünde bir ucundan çeşmeyle sınırlanan bir bahçe bulunmaktadır. Mektep binasının karşısında köşede Ali Fakih Camii bulunur.
Yapı moloz taştan inşa edilmiştir. Yüksek tavanlı dikdörtgen formlu bir yapıdır. Yapının tavanı ve çatısı ahşaptır. Yapının saçakları çok kısadır. Şu andaki saçaklar ilk yapıya ait değildir. Yapının çatısı kiremit kaplıdır. Yapının iki yönde ikişer penceresi bulunmaktadır. Pencereler dikdörtgen şeklindedir. Pencerelerin etrafında dikdörtgen silmeler bulunur. Pencerelerin üst kısmı sivri kemerlidir. Bu tahfif kemerlerinin içi zamanla boşaltılmıştır. Yapının kuzey doğu köşesi mimari estetik olarak çok güzel bitirilmiştir. Buradaki köşe pahlaması yukarıya doğru skalaktik ile bitirilmiştir. Bu skalaktik köşenin alt kısmında bir çeşme bulunur. Bu çeşme sivri kemerlidir. Çeşmenin teknesi. Tahminen bir metre toprağa gömülmüştür. Bu çeşmenin alın kemerinin üzerinde iki satırlık bir beyit bulunmaktadır. Bina sıbyan mektebi olarak inşa edilmiş ancak günümüzde bu işlevini kaybetmiş ve konut olarak kullanılmaktadır. Bahçeye giriş doğu cephesinden yapılmaktadır. Taş bir merdiven çıkılarak ulaşılan sahanlıktan güney yönünden bir kapı ile binaya girilmektedir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar