Yenikapı Ayios Theodoros Rum Ortodoks Kilisesi
Yenikapı Ayios Theodoros Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçi Yenikapı Alaçam Sokakta 1648 tarihlerinde inşa edilmiştir. Yapının daha eski tarihli olduğu ve yangın sonrası Sultan I. İbrahim tarafından yeniden yapımına izin verildiği bilinmektedir.1830 tarihinde kilise tekrar inşa edilmiştir. Yapı Aziz Teodoros’a ithaf edilmiştir. Aziz Teodoros küçük yaşta felsefeye merak sarmış ve Küdüs’te papaz olmuştur. Teoloji bilgisi sayesinde Edessa Baş Psikoposluğuna yükselmiştir. İstanbul’da Aziz Teodoros’a ithaf edilmiş tek kilisedir. Etrafı yüksek duvarlarla çevrilmiş bir avlu içerisindedir. Doğu-batı yönünde üç nefli bazilika planlı bir yapıdır. Nefleri meydana getiren sütunların başlıkları alçıdan korint nizamında olup gövdeleri yeşil renge boyanmıştır. Yarım yuvarlak apsisi dışarıya çıkıntılı olup yarım konik bir çatı ile örtülüdür. Bema'nın önündeki İkonastasis her üç nefin de önünde olup ahşap ve kabartma bitki motifleri ile süslenmiştir. Apsis yanındaki ikinci sütunun üzerinde yine ahşaptan ambonu yer alır. Onun önündeki despot koltuğu de ikonastasisdeki gibi ahşap olup kabartma bitki motifleri ile süslenmiştir. İçten, narteksin kuzey tarafındaki merdivenlerle galeriye çıkılır. Cephelere açılan yuvarlak kemerler içine alınmış dikdörtgen pencerelerle aydınlık sağlanmıştır. Sayfamızdaki kilise bilgileri Prof Eva Şarlak'ın Yüz İstanbul Kilisesi kitabından alınmıştır.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar