Yeniköy Faik ve Bekir Beyler Yalısı
Faik ve Bekir Beyler Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı caddesinde hemen Yeniköy Vapur iskelesinin kuzeyindeki ilk yalıdır. Bu yalı artnouveau akımının İstanbul’daki önemli örneklerinden biridir. Bu yalı İtalyan mimar Raimondo D’arranco tarafından 1906 yılında Sara Sultan’ın ikiz çocukları için yapılmış bir ikiz yalıdır. Mimar Raimondo İstanbul’ birçok Art Nouveau tarzında bina yapmıştır. Bu binada bu eserlerden biridir. Sara Sultanın vefatından sonra aile fertleri tarafından kullanılan yalının bir tarafı Faik Kurtoğlu ve diğer tarafı Bekir Sıtkı Oyal tarafından satın alınmıştır.
Yapının mimari üslubu olarak Art Nouveau’nun bütün özellikleri görülür. Bina üç katlıdır. Altında dört girişli bir kayıkhane bulunur. Yapı denize doğru çıkma yapmış olan taş bir bodrum katı üzerinde yükselir. Giriş katındaki ahşap kısım zemindeki taş kürsüden daha dardır. Bundan dolayı deniz kenarında bir veranda oluşmuştur. Yapının kuzey ve güneyinde denize doğru iki çıkma bulunur. Yapının denize bakan tüm pencereleri ahşap kepenklidir. Bu çıkmaların birinci katında birer balkon bulunur. Bir de en üst katta birer minik balkon yapılmıştır. Binanın kuzey ve güneyinin arasında kalan blokun çatı detayları çok özeldir. Bu kısımda oldukça başarılı ahşap işleri bulunur. Bu bölümün çatı saçağı ise dış bükey bir ovaldir. Bu oval saçak mimarın imzası gibidir. Bu oval saçak altında oldukça şık ahşap revaklar bulunur.

Rumeli Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar