Yeniköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi
Surp Asdvadzadzin Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Salih Ağa sokağında 1741-1764 tarihlerinde inşa edilmiştir. Yapı tüm diğer kiliseler gibi önce ahşap yapılmış ve zaman içinde kagire dönmüştür. Daha sonra 1834 yılında Amira Nevruzyan’ın katkılarıyla tamamen elden geçmiştir. Bu konuda binada kitabe bulunmaktadır. 1984 yılında ise Patrik Sinorhk döneminde kilise, papazevi, sarnıç, arkadaki küçük mezarlık, mamigonyan okulu ve evlerden bir kompleks olarak restore edilmiştir. Kilise bir bazilikadır. Yalnız bu kilisede değişik olarak yapıya giriş kuzey ve güney yönlerdendir. Normalde Ermeni kiliselerinin girişi batıdandır. İki pencereli narteksten sonra nefe girilir. Tonozla örtülü nefin iki yönde dizilmiş sekiz penceresi vardır. Buradan iki yandaki şapellere geçilir. Bu şapellerden kuzeydeki Vaftizhane olarak güneydeki ise muganiler için kullanılır. Asil kilisede derin sayılabilecek ve beş basamakla çıkılan bir absitten sonra duvardaki yarım daire şeklindeki sunak bulunur. Sunağın üzerindeki kemerde Hazreti İsa’nın Yol gerçek ve hayat benim cümlesi yer alır. Narteksin üzerindeki galeri katı ise önemli günlerde koro tarafından kullanılır.

Ermeni Apostolik Kilisesi

Turan Aknc Kitaplar