Yeniköy Tahsin Güner Yalısı
Tahsin Güner Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesi’nde bulunan yalı bu parseldeki yalı yıkılarak Prof. Sedat Hakkı Eldem tarafından inşa edilmiştir. Bu yalı Yeniköy’de sahili en uzun yalılardan biridir. Ayrıca yalı biraz koy durumunda kaldığı için denizi kum ve sığ bir alandır. Yeniköy burnunun güneyinde kaldığı için en sakin deniz buradadır. Bu yalının yerindeki yalı Sağır Ahmet Bey yalısı idi. Bir dönem Askeri üst olarak kullanılan yalının eski biçiminden bugün bir bilgi yoktur. Sultan Abdülaziz döneminde ise Jön Türklerin buluşma yeri idi. Sağır Ahmet Bey öldükten sonra akrabalarına miras olarak kaldı. Daha sonra Cumhuriyet devri müteahitlerden Tahsin Güner tarafından satın alındı ve yeni bir bina yaptırıldı. Bu dönem kuzeydeki Komşusu Necip Akar’ın da bahçesi alınarak çok büyük bir bahçe meydana getirildi.
Daha sonra Tahsin Güner’in vefatı üzerine yalı, Kemal Ilıcak, Sadi Gülçelik, tekrar Kemal Ilıcak ve Erol Aksoy tarafından alındı. İktisat Bankası borçlarından dolayı TMSF tarafından tekrar satıldı ve Suzan Sabancı tarafından satın alındı. Yeniköy yalılarında çok görülen iflaslar, icralar, kazalar, ölümler bu yalıda da ortaya çıktı. Yalı iki ayrı binadan oluşur. Ana Bina ve Kayıkhane arasındaki camekanlı kış bahçesi ayrı bir güzelliktir. Türk Osmanlı Mimarisini en iyi bilen ve bu konuda kitapları tek bilgi kaynağı olan Sedat Hakkı Eldem bu ekolun devamı bir bina yapmıştır.

Rumeli Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar