Beyoğlu Galatasaray Hamamı
Galatasaray Hamamı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu İstiklal Caddesi Galatasaray mevkiinde bulunur. Galatasaray Külliyesi ile beraber Sultan II. Beyazıt tarafından 1481 yılında yaptırılmıştır. Hamam, Kuloğlu Mahallesi’nde Turnacıbaşı Sokağı ile Çapanoğlu Sokağı’nın kavşağında yer alır. Günümüzdeki Galatasaray Çarşı Hamamı’nın Sultan III. Ahmet devrinde, Galatasaray İçoğlanları Kışlasının tamiri sırasında yapıldığı söylenmekte ise de; bu söylentinin asılsız olduğunu iddia eden bazı araştırmacılar, hamamın Külliyeye ait bir yapı olduğunu öne sürmekteler.
Galatasaray Hamamı, 1965 yılında restore edildiği zaman; camekan kısmı beton olarak yapılmış, orta yere mermerden bir fıskiye yerleştirilmiş, hamam duvarlarından bir bölümü çini ile kaplanmış ve hamama küçük bir kadınlar bölümü eklenmiştir. Hamamdaki Camekan’dan soğukluğa girilir. Burada, yedi kurnadan müteşekkil keselikler vardır. Soğukluktan, harareye geçilir ve hararenin tepesi büyük bir kubbe ile örtülüdür. Hararede; bir göbek taşı, kapının iki yakasında da üstü kubbeyle örtülü iki halvet ve ayrı boylarda, on beşten fazla kurnası olan, altı sofa mevcuttur. Onarım ve restorasyonlarla bu güne gelmiş eser, yerli ve yabancı müşterilerine günümüzde de hizmet etmeye aralıksız devam etmektedir.

Hamamlar

Turan Aknc Kitaplar