Saraçhane Çinili Hamam veya Kaptanzade Hamamı veya Hayrettin Paşa Hamamı; İstanbul Suriçi Fatih Saraçhane İtfaiye Caddesi üzeride bulunan Çinili Hamam, Barbaros Hayrettin Paşa Medresesine ve türbesine akar olarak yaptırılmıştır. Hamamın mimarı Mimar Sinan’dır. Hamam, 16. Yüzyılda inşa edilmiş önemli hamamlardandır. Hamam; Kaptanpaşa Hamamı, Zeyrek Çinili Hamamı ve Hayrettin Paşa Hamamı adlarıylada anılmış ve bugünkü ismini günümüze ulaşmamış olan İznik çini kaplamalarından almıştır. 1782 ve 1833 yıllarında iki büyük yangından sonra tamir edilen yapı, şahıs işletmesine devredilmiştir.
Gelenekselleşen Osmanlı mimarisiyle çelişmeyen çifte hamamın camekanı, büyük bir kubbeyle örtülmüş ve ortasına İran Şahı’nın hediyesi olduğu sanılan fıskiyeli bir havuz yerleştirilmiştir. Hamamın soyunma odaları camekanın üst katında yer alır ve camekan bölümden ılıklığa geçilir. Ilıklık tonozla örtülmüş ve sonradan mekana dört göz keselik eklenmiştir. Ilıklıktan bir geçitle harareye geçilir ve bu geçitten geçerken beşik kubbeli bir tuvalet göze çarpar. Hararede dört halvet, üç sofa ve bir göbek taşı vardır ve halvet kapılarında farsça yazılmış ikişer mısra yer alır.

Hamamlar

Turan Aknc Kitaplar