Fatih Sultan Mehmet Türbesi
Fatih Sultan Mehmet Türbesi; İstanbul Suriçi Fatihteki, Fatih Camii haziresinde, 2126. ada, 1. parselde yer almaktadır. İlk türbe binası, Fatih Sultan Mehmet’ın vefatından sonra yapılmıştır. İnşa tarihi belli değildir. Bu türbe, 1765 yılındaki depremde cami ile birlikte tamamen yıkılmıştır. Türbe ve camiyi, 1766 yılında Sultan III. Mustafa, o devrin üslubuna göre Mimar Mehmet Tahir Ağa’ya yeniden inşa ettirmiştir. Fatih Sultan Mehmet, yedinci Osmanlı padişahıdır. Sultan II. Murat’ın, Hüma Hatun’dan 29 Mart 1432 yılında doğan oğludur. “Fatih”, “Fatih Sultan Mehmet”, “Ebu-Feth Sultan Mehmet Han” ve “Fatih-i Kostantiniyye” adlarıyla tanınmıştır. Çok iyi bir eğitim aldı. Yedi tane yabancı lisan bilirdi. İlki, Ağustos 1444 -Ağustos 1446, ikincisi 19 Şubat 1451-3 Mayıs 1481 tarihleri arasında olmak üzere iki kez tahta çıkmıştır. İlk tahta çıktığında on iki yaşında idi. Padişahın küçük yaşta olmasını fırsat bilen Haçlılar bir ordu kurarak Osmanlı İmparatorluğu’na saldırmaya hazırlanıyordu. Bu tehlikeyi gören Fatih Sultan Mehmet, o sırada Manisa’da dinlenen babası Sultan II. Murat’a tekrar tahta geçmesi için bir mektup yazı. Ancak, Sultan II. Murat oğluna güvendiği için tahta tekrar geçmek istemedi. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet bir mektup daha yolladı. Mektubunda “Murat Han, eğer siz padişahsanız buyrun tahtınızın başına geçin, şayet ben padişahsam size tahta geçmenizi emrediyorum” diye buyurmuştu. Bunun üzerine Sultan II. Murat tekrar tahta çıkmıştır. Babasının vefatından sonra, Fatih Sultan Mehmet, ikinci defa tahta çıktıktan sonra bütün siyasetini Konstantinopolis’in fethi amacına yöneltti. Çok hummalı bir hazırlıkla ordu sefere hazırlandı. Yıkılmaz diye bilinen Bizans’ı yıktı ve 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’u fethetti. Böylece Hıristiyan aleminin son kalesi olan İstanbul ele geçirildi ve İslam aleminin bu büyük düşü gerçekleşmişti. Ayasofya kilisesini camiye çevirdi. Fatih Sultan Mehmet Han, Enez’i ve Kefe’yi Osmanlı topraklarına dahil etti. Limni, İmroz, Semendirek, Taşoz, Bozcaada ve Boğdan’ı aldı. 1458 yılında Mora’yı kısmen, bir sene sonra da Sırbistan’ı tamamen aldı. 1463 senesinde Papa’nın büyük gayreti ve savaşa katılan herkesin altı aylık günahının affolunacağının ilanı ile yirmi devletin katılımıyla oluşan Haçlı ittifakı ile on altı sene savaştı. 1463 senesinde Bosna’yı fethetti ve Hersek’i tabiiyeti altına aldı. 1466′da Konya ve Karaman’ı aldı. 1473 yılında Otlukbeli Savaşı kazanıldı. Ömrü seferle geçen Fatih Sultan Mehmet Han, yine bir sefer hazırlığındayken 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze’de vefat ettiğinde, Osmanlı devleti ordusu; teşkilatı ve sanatı ile dünyanın önde gelen güçleri arasına girmiştir. Şeyh Vefa Hazretleri’nin kıldırdığı cenaze namazı ile Fatih’deki camiinin haziresine gömülen Fatih Sultan Mehmet Han, bir asker ve devlet adamı olarak dünya tarihine geçmiştir. Yerine, oğlu Sultan II. Beyazıt Veli tahta geçmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın erkek çocukları; Mustafa, Sultan II. Beyazıt, Cem, Korkut, kız çocuğu ise; Gevherhan Sultan’dır.

Sultan Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar